WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Harmonogram naboru wniosków rozpatrywanych poza trybem ciągłym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż zatwierdzono harmonogram naboru wniosków konkursowych z dziedziny Edukacja Ekologiczna, Ochrona Przyrody i Krajobrazu oraz naboru wniosków PJB, dotyczących projektów nieinwestycyjnych.

Do pobrania: